Skip to content

jak se dela zazrak

Co je kochleární implantát

Systém kochleárního implantátu je zařízení, které obchází tu část ucha, která nefunguje správně, a vysílá signály přímo na sluchový nerv. Skládá se z implantátu a zvukového procesoru. Elektroda implantátu se neslyšícímu zavede do kochley (hlemýždě), kde stimuluje nervy vnitřního ucha a nahrazuje tak jeho funkci. Zvukový procesor je pak umístěn zvenku za uchem.

V České republice je pro pacienty s postižením sluchu implantace plně hrazena ze zdravotního pojištění. U sluchového procesoru pak mají uživatelé jednou za 10 let nárok na výměnu vnější části za novější model. Maximální úhrada při výměně procesoru činí 173 649 Kč, zbytek si musí uživatelé doplatit. Výše doplatku je v současné době 57 883 Kč.

Mudr. Jiří Skřivan CSc. – Co je to kochleární implantát? Video

Dokumentární filmy

Dokumentární filmy
1/5 videos
1
2
3
4
5