NF Dar sluchu v průběhu minulého roku realizoval unikátní projekt zaměřený na záchyt a korekci sluchové vady u dětí zahajujících povinnou školní docházku. Tento projekt proběhl ve spolupráci se společností Siemens Audiologická Technika, s.r.o. (ww.sluchadla.cz) a FN Hradec Králové pod záštitou Prof. MUDr. Viktora Chroboka, CSc., Ph.D.

Projektu se zúčastnilo 17 základních škol, celkem bylo vyšetřeno 786 dětí. U 238 z nich screeningová audiometrie prokázala nedoslýchavost. Návazné ORL vyšetření bylo doporučeno 291 dětem, bohužel se jich dostavilo pouze 108. Jak to dopadlo?

•prokázaná nedoslýchavost: 20 dětí

•klinicky významná dosud neléčená nedoslýchavost (≥30dB na alespoň 2 fr.): 10 dětí

•klinicky významná oboustranná nedoslýchavost: 5 dětí

Přestože se toto číslo zdá malé, z hlediska četnosti postižení sluchu lze tento výskyt označit za vysoký a závažný. Mrzí nás, že se k druhému vyšetření dostavil tak malý počet dětí.