Zážitkem k porozumění:

inovativní metody inkluzivní výuky do tříd se žáky se sluchovým postižením (CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004854), který je spolufinancován z evropských strukturálních a investičních fondů. Projekt byl podán na základě výzvy MŠMT ČR (OP VVV): 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I (Implementace APIV).

Hlavním příjemcem projektu je 3. základní škola Heuréka, s.r.o., partnerem je Nadační fond Dar sluchu a Spolek uživatelů kochleárního implantátu (SUKI).

Výstupem projektu bude interaktivní metodika pro učitele prvního stupně běžných základních škol, kterým do třídy nastoupí žák s vadou sluchu. Bude vytvořeno třicet metod a osmdesát konkrétních plánů hodin. Metody využívané v projektu kladou – vzhledem k cílové skupině – důraz na názornost. Lze zde tedy uplatnit řadu metod již běžně využívaných v základních školách Heuréka, která se tak stane zásadním zdrojem inspirace.

V rámci projektu vznikne též mobilní výstava o sluchu a zvuku. Tato výstava navštíví zapojené školy a další místa, kde bude žádána. Stabilně pak bude provozována v prostorách NF Dar sluchu Újezd 26, 110 00 Praha 1.

Třetí dílčí aktivitou v projektu je kroužek na podporu sociálně-emočních a komunikačních dovedností dětí mladšího školního věku. I v tomto kroužku klademe důraz na inkluzi, proto bude otevřen dětem slyšícím, ale také dětem s vadou sluchu.

Více informací získáte od hlavní koordinátorky projektu, paní Leony Pejcharové, na telefonním čísle + 420 774 174 113 (všední dny 8-18hodin), případně na emailu lpejcharova@isheureka.cz.

 

Společně s vámi jsme to zvládli! Jana už zase slyší!

Ráda bych touto cestou poděkovala Nadačnímu fondu Dar sluchu za finanční pomoc na moje upgrade N6. Konečně mám svoji vytouženou N6 na uchu a můžu slyšet o mnoho lépe než se starým procesorem, který si už svoje odsloužil. Díky nadačnímu fondu a paní ředitelce Gabriele Dänemarkové, která rozjela projekt “Udělejme zázrak pro…” se na mě vybralo 47.883,- a velice mi to pomohlo, abych mohla zase slyšet. Děkuji i všem, kteří pro mě na konto nadačního fondu touto cestou přispěli, dostala jsem od Vás všech dar, který se ani nedá písmenky popsat 🙂
Děkuji, Jana Spěváková

Proč to vlastně děláme?…

Proč nadační fond Dar sluchu pořádá sbírku pro neslyšící? Na setkání implantovaných dětí jsme se zeptali jeho ředitelky Gabriely Dänemarkové. Sbírka na operaci Davídka, nový procesor pro Janu a další, kteří si sluchový procesor nemohou dovolit probíhá na transparentním účtu: 23 00 94 21 89/2010 (odkaz zde https://www.fio.cz/ib2/transparent?a=2300942189 ) nebo přes dárcovskou SMS (30 Kč) na telefonní číslo 87 777 ve tvaru: DMS DARSLUCHU.

 

Malý zázrak… !

“Je to úžasný moment pro mě jako jeho maminku, děkuji,” plakala štěstím maminka malého Davídka.

Podívejte se na sestřih z úterý, kdy bylo Davídkovi nasazeno naslouchadlo. Na konci článku je i reportáž z TV Nova.

Co je to zázrak?

17.3. 2016 Co považuje MUDr. Jiří Skřivan CSc., přednosta Kliniky ušní, nosní a krční 2. LF UK a FN Motol za ZÁZRAK? Podívejte se! Více o celém projektu zde…

 

 

Co se nám podařilo v roce 2015

Uspořádali jsme sbírku na nový zvukový procesor ke kochleárnímu implantátu (Nucleus 6) pro sedmiletou Veroniku Bednářovou. Během 5 měsíců se nám podařilo vybrat 231 140 Kč. Verunka své starší ouško (Nucleus 5) věnovala malému chlapci Pepovi, který byl moc šťastný.

O nadačním fondu Dar sluchu v České televizi

24.4.2014 byla ředitelka NF Dar sluchu Gabriela Dänemarková pozvána do pořadu Sama doma vysílaném Českou televizí. Představila zde činnost NF a výsledky měření sluchu u dětí v prvních třídách.

Sluchobus vyšetřil v Hradci Králové 1000 prvňáčků

NF Dar sluchu v průběhu minulého roku realizoval unikátní projekt zaměřený na záchyt a korekci sluchové vady u dětí zahajujících povinnou školní docházku. Tento projekt proběhl ve spolupráci se společností Siemens Audiologická Technika, s.r.o. (ww.sluchadla.cz) a FN Hradec Králové pod záštitou Prof. MUDr. Viktora Chroboka, CSc., Ph.D.

Projektu se zúčastnilo 17 základních škol, celkem bylo vyšetřeno 786 dětí. U 238 z nich screeningová audiometrie prokázala nedoslýchavost. Návazné ORL vyšetření bylo doporučeno 291 dětem, bohužel se jich dostavilo pouze 108. Jak to dopadlo?

•prokázaná nedoslýchavost: 20 dětí

•klinicky významná dosud neléčená nedoslýchavost (≥30dB na alespoň 2 fr.): 10 dětí

•klinicky významná oboustranná nedoslýchavost: 5 dětí

Přestože se toto číslo zdá malé, z hlediska četnosti postižení sluchu lze tento výskyt označit za vysoký a závažný. Mrzí nás, že se k druhému vyšetření dostavil tak malý počet dětí.