Skip to content

UDĚLEJME ZÁZRAK PRO

Představte si na okamžik, že by ve vašem životě neexistoval zvuk. Nikdy byste neslyšeli, jak zní vaše jméno, hlasy by se zarazily o neviditelnou hladovou zeď, která by všechen zvuk spolkla, zůstalo by jen prázdné ticho. Pomozte s námi těm, kterým byla odepřena možnost radovat se ze zvuků okolního světa. Pojďme společně udělat zázrak pro ELENKU! Projekt si vzal za cíl všem pomoci a shromáždit finance potřebné na speciální ušní (takzvané kochleární) implantáty, které jim pomohou svět vnímat všemi smysly a naplno!

JAK MŮŽETE PŘISPĚT ?

Sbírka na zázrak pro Elenku probíhá na transparentním účtu: 2300942189/2010
Každá koruna se počítá. Děkujeme všem dárcům!

Můžete poslat dárcovskou SMS (30, 60, 90 Kč) na číslo 87 777. Tvar zprávy:

  • DMS DARSLUCHU 30
  • DMS DARSLUCHU 60
  • DMS DARSLUCHU 90

Každá koruna se počítá. Děkujeme všem dárcům!

Naše nadace Vám rada vystavi potvrzeni na Váš dar, který si můžete odečíst z Vašich dani. Jen nám napište své iniciály, adresu a rodné číslo / IČO na e-mailovou adresu.

ELENKA (8 LET)

Elence je bojových 8 let. Proč bojových? V podstatě od okamžiku svého narození musela bojovat o svou pozici na slunci. A řekněme si na rovinu, až doposud v plné síle a úspěšně. Ovšem teď se před ní objevila překážka, kterou bez nás všech nezvládne pokořit – úřední šiml.

Ihned po porodu lékaři nám, rodičům, oznámili, že se Elenka narodila s rozštěpem páteře a že je téměř jisté, že ochrne. Nasadili jsme na období několika let bolestivou, ale účinnou Vojtovu metodu, následně také Bohatha metodu a když jsme viděli, jak obrovský posun Elenka dělá, riskli jsme poměrně komplikovanou operaci, která dopadla dobře a Elenka začala chodit. Zázrak. Nicméně jak se říká, nemoci nechodí po horách, a tak celý příběh nekončí, ale pokračuje. I přes neuvěřitelně pozitivní povahu, která z Elenky září, její dobré srdce, kdy i o poslední bonbon se rozdělí, pořádkumilovnost a oblibu v malování příběhů jsme pojali podezření, že Elenka nereaguje na zvuk tak, jak bychom si představovali. Přišla další rána. Po detailním vyšetření nám bylo sděleno, že trpí oboustrannou silnou ztrátou sluchu, která mohla být Elence indikována už při porodu, ale bohužel ji toto vyšetření neudělali a tak se o něm dozvídáme až teď.

Jediná cesta, jak Elence vrátit sluch je kochleární implantace. Bohužel v roce 2013, kdy jsme na to přišli, neexistoval implantát pro případ anomálie tvaru vnitřního ucha, což bohužel je případ Elenky. Před 2 léty, Elince bylo 6, jsme se dozvěděli, že řešení, jak operaci provést, už existuje. Přes zdlouhavé debaty s pojišťovnou a revizním lékařem jsme zjistili, jak je státní aparát komplikovaný a nepružný. Čas utíkal a zasvěcení ví, že kochleární implantace se musí udělat v co nejnižším věku dítěte, aby bylo schopno mluvit. Naše boje trvaly 2 roky, změnili jsme zdravotní pojišťovnu a výsledek je stejný. Žádný. Pokud chceme Elence umožnit slyšet nás, vás, děti ve škole, nemůžeme už čekat. Musíme si implantát i operaci zaplatit. Sami to bez vás nezvládneme, je totiž potřeba vybrat 500 000 Kč. Sami dáváme na operaci co máme, pomozte nám prosím příspěvkem na transparentní účet dokončit tento boj a obdarovat naši Elinku darem sluchu.

Elenky rodiče. Děkujeme.